Forskarhubben grejar runt!

Switching on the site soon ...

Infolabbet är en av Forskarhubbens sociala plattformar - för möten och samskapande mellan forskning, skola och samhällsaktörer. Vill du veta mer om vad som kommer att hända här under våren?

Maila oss: info@forskarhubben.se